afvigende

afvigende
отли́чный, друго́й; отступа́ющий от но́рмы

áfvigende meninger — разногла́сия

* * *
adj different ( fx be of a different opinion);
(fra normen) deviant ( fx behaviour);
[indbyrdes afvigende] divergent ( fx opinions);
[afvigende læsemåde] alternative reading.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • List of fauna of Batu Caves — The following species have been collected from the Dark Cave, Batu Caves, Selangor in Malaysia: Pheretima indica (Haplotaxida: Magascolecidae) Dichogaster sp. (Haplotaxida: Octochaetidae[1]) Dichogaster bolavi (Haplotaxida: Octochaetidae) Sarax… …   Wikipedia

 • Liphistius — sp …   Wikipédia en Français

 • Лифистиусы — Научная классификация промежуточные ранги …   Википедия

 • Colloquium — (latin), samtale. Mens ordet oprindelig benyttedes som betegnelse for disciplenes disputereøvelser i skolerne, anvendtes det senere navnlig om disputter mellem teologer af afvigende religionsanskuelser, hvorved man søgte at nå en ende på striden …   Danske encyklopædi

 • Stigma — Stik, tegn, brændemærke, Kristi fem sår, situationen omkring en person der på grund af afvigende livsholdning ikke accepteres af samfundet …   Danske encyklopædi

 • Zenon — fra Elea, græsk filosof, tilhørende den eleatiske skole, levede i 1. halvdel af 5. århundrede f.Kr. Han var en discipel af Parmenides, hvis lære om verdensaltets enhed og ubevægelighed han søgte at begrunde ad kritisk og dialektisk vej ved… …   Danske encyklopædi

 • afart — af|art sb., en, er, erne (afvigende art af noget) …   Dansk ordbog

 • afstikkende — af|stik|ken|de ubøj. adj. (anderledes, afvigende) …   Dansk ordbog

 • anomal — a|no|mal adj., t, e (afvigende, uregelmæssig) …   Dansk ordbog

 • aparte — a|par|te ubøj. adj. (afvigende, sær) …   Dansk ordbog

 • dissens — dis|sens sb., en, er, erne (uenighed; afvigende dom) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”